Våga ta steget!

Vi vill inspirera ensamföretagare att våga anställa för första gången samt stödja andra ensamföretagare att utveckla sitt företag ytterligare så att företagaren kan försörja sig på sitt företag. Att inspirera företagaren så att de får den kunskap som de behöver så att de ser att steget till att anställa inte är så högt respektive att få stöd och råd angående utveckling av företaget så att det företagaren helt kan försörja sig på sitt företag. Projektet sekundära syfte är att starta samordningen av de fyra lokala nyföretagarcentrum som finns i nordöstra Skåne.

Ca 70% av alla företag i Sverige är ensamföretagare. I uppstarten efter Covid-pandemin är det av stor vikt att ge ensamföretagare den kunskap de saknar för att våga anställa och i en förlängning erbjuda dem stöd i matchningen av arbetssökande respektive ge ensamföretagare utvecklingsstöd så att företagaren helt kan försörja sig på sitt företag. Om vi kan inspirera och stödja ett antal av dessa ensamföretag att, i uppstarten efter Covid-19, våga anställa alternativt helt kan försörja sig på sitt företag kommer detta både att leda till en utveckling hos företagen, fler i arbete och en ökad tillväxt i Skåne.

Det primära målet är att ta fram en gemensamt koncept för de lokala nyföretagarcentrumen i Bromölla kommun, Kristianstads kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun angående att stödja företag att anställa respektive öka sin omsättning samt via insatser identifiera 50 ensamföretagare som vill genomgå kunskapshöjande aktiviteter angående att anställa för första gången samt 25 ensamföretagare som vill utveckla sitt företag så att de helt kan försörja sig på det.

Projektet medfinansieras av Region Skåne

Region Skånes Logga