Övergripande projekt

Några av våra projekt berör mer än ett strategiskt område. Dessa projekt kallar vi för övergripande projekt. De övergripande projekten har alltid en hemvist i ett av våra strategiska nätverk, men berör fler av nätverken.