Ungfluencer

Ungfluencer

Det finns drivna unga medborgare i vårt område som vill vara med och forma morgondagens samhälle – är du en av dem!? Leaderprojektet ”Ungfluencer” kommer att skapa en plattform där unga, näringslivet och politiken möts för att diskutera och hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Målet är att skapa en form för ett permanent och hållbart ungdomsengagemang som skapas utefter den unga generationens idéer, ambitioner och vilja.

Syftet med projektet, som har medfinansiering via Skånes ESS, är att stimulera ungdomsengagemanget i våra kommuner. Det ska ske genom att skapa en form för dialog och samverkan som bygger på den unga generationens vilja, ambitioner och idéer. Genom projektet ökar ungas inflytande, egenmakt och lokala påverkansmöjlighet vilket i sin tur leder till positiva effekter på såväl individ- som samhällsnivå.

Genom att integrera både kommuner, näringslivet och politiken får projektet en bredd där flera aktörer får en direktkontakt med unga och unga vuxna från regionen, och därigenom möjligheten att få ett ungdomsperspektiv på sina verksamheter och bli mer attraktiva för morgondagens arbetstagare och ledare.

Detta projekt syftar även till att utveckla det nätverk av ungdomsambassadörer som tack vare våra tidigare satsningar finns i våra kommuner. Vi vill ge dem förutsättningar att utvecklas samtidigt som vi vill ge fler möjligheten att inspireras av dessa unga förebilder. Genom att stärka de unga som redan visat en vilja att engagera sig och påverka regionen, kan vi skapa en positiv dominoeffekt där fler unga ser möjligheter och känner delaktighet.

Bor du i nordöstra Skåne och vill vara med och forma framtiden? Tycker du att samhällsfrågor är viktiga? Kontakta projektansvariga för att få veta mer!

Louise Lindén, Young Innovation HUB, 073-442 78 10 eller louiselinden91@gmail.com

Sissa Pagels, Young Innovation HUB, 076-879 49 21 eller sissa.pagels@gmail.com

 

HÄR kan du läsa projektansökan! Projektet har blivit förlängt till den 31 augusti 2021.