Gemensam samhällsplanering

Under 2020 och 2021 kommer samordning att ske via en Skåne Nordost regionplanegrupp angående till Region Skånes uppdrag att ta fram en Regionplan för Skåne 2022 - 2040. Se denna rubrik. Under 2020 och 2021 kommer samordningen av arbetet med att ta fram en digital ”Strukturplan Skåne Nordost” att pausas p g a den insats som behöver göras angående Regionplanen.

I arbetet med Strukturplan Skåne Nordost ingår det framtagande av modeller och verktyg som underlag för strategiska ställningstaganden och prioriteringar kopplat till samhällsplanering och tillväxt. En digital karta kommer att tas fram med GIS baserad statistik. Till Strukturplan Skåne Nordost kommer det att finnas gemensamma strategier som ligger till grund för handelsplaner inom utvalda insatsområden.