Utvecklad digital infrastruktur

Inom Skåne Nordost samarbetar vi i en gemensam arbetsgrupp för att påverka utbyggnadstakten av bredband. När det gäller våra tätorter är utbyggnadstakten hög, medan landsbygden fortfarande till stora delar släpar efter.

Genom att gemensamt samverka kring strategiska erfarenhetsutbyten skapas förutsättningar att kunna hitta framkomliga vägar för en snabbare utbyggnad på landsbygden. Det är viktigt att vi stärker kopplingen mellan våra kommuner och Region Skåne, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting m.fl.

Den digitala utvecklingen och transformeringen går allt snabbare och blir allt viktigare inom en rad olika verksamhetsområden. 2017 togs en förstudie på uppdrag av 13 kommuner i centrala-och östra Skåne fram som beskriver den digitala utvecklingsnivån inom de kommunala verksamheterna. Du kan läsa förstudien HÄR.