Utvecklad digital infrastruktur

Inom Skåne Nordost samarbetar vi i en gemensam arbetsgrupp för att påverka utbyggnadstakten av bredband. När det gäller våra tätorter är utbyggnadstakten hög, medan landsbygden fortfarande till vissa delar släpar efter.

Genom att gemensamt samverka kring strategiska erfarenhetsutbyten skapas förutsättningar att kunna hitta framkomliga vägar för en snabbare utbyggnad på landsbygden. Det är viktigt att vi stärker kopplingen mellan våra kommuner och Region Skåne, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner m.fl.