Styrdokument

Skåne Nordosts styrelse fastställer strategiska och styrande dokument som skapar ett stöd för att hålla fokus/riktning och för att strukturera, organisera och följa upp resultaten inom Skåne Nordost-samarbetet.

Dessa dokument är:

  • Skåne Nordost Vision 2030 som kommer att ses över senast under 2028.
  • Skåne Nordost Strategier som ses över senast varje ny mandatperiod.
  • Skåne Nordost Utvecklingsplan med tillhörande budget som fastställs årligen under februari månad.

Skåne Nordost Handlingsplaner tas fram av de strategiska nätverken och godkänns av Skåne Nordosts Beredningsgrupp som ser till så att de stämmer överrens med Skåne Nordosts utvecklingsplan.