Styrdokument

Styrdokumenten skapar ett stöd för att hålla fokus/riktning och för att strukturera, organisera och följa upp resultaten inom Skåne Nordost-samarbetet.

De dokument som finns är: