Utvecklingsplan

Inom Skåne Nordost har vi en gemensam utvecklingsplan där strategiska områden för samverkan pekas ut. Efter varje år sammanställs en årsredovisning.

Skåne Nordosts årsredovisning för 2021 beslutad av styrelsen för Skåne Nordost den 3 februari 2022. 

Skåne Nordosts Utvecklingsplan för 2022 beslutad av styrelsen för Skåne Nordost den 3 februari 2022.