Verksamhetsplanering

Inom Skåne Nordost har vi en gemensam verksamhetsplan där strategiska områden för samverkan pekas ut. Efter varje år sammanställs en verksamhetsberättelse.

Skåne Nordosts verksamhetsberättelse för 2020 beslutade av styrelsen för Skåne Nordost den 4 februari 2021. 

Skåne Nordosts Verksamhetsplan för 2021 beslutades av styrelsen för Skåne Nordost den 22 april 2021.