Regionala kärnor och tillväxtmotorer

Kan Regionala kärnor och Tillväxtmotorer vara medskapare i regional tillväxt och utveckling? Kan det vara en förutsättning?

Tack till alla er medskapare som bidrog till en spännande dag kring Regionala kärnor och Tillväxtmotorer i Trelleborg den 9 mars! Framtidsspaning, invånarnas känsla för attraktivitet, kärnor i ett internationellt perspektiv - våra föreläsare tog oss med på inspirerande resor som gav oss mycket att diskutera när vi arbetade vid borden under workshopsen.

Vi tar nu allt material med oss i det vidare samarbetet mellan Skåne Nordost, Ystad och Trelleborg och hoppas på snart återseende. Du hittar dagens presentationer till höger.

 

Vill du kontakta oss?

Tillväxtmotor Kristianstad Hässleholm, Sissi Sturesson, sissi.sturesson@kristianstad.se, 072-885 78 08

Regional kärna Ystad, Susanna Winblad, susanna.winblad@ystad.se, 073- 387 66 58

Regional kärna Trelleborg, Fredrik af Winklerfelt, Fredrik.afWinklerfelt@Trelleborg.se,

 

I den Regionala Utvecklingsstrategin och Strukturbild Skåne pratar man om Tillväxtmotorer och Regionala kärnor, städer som själva eller tillsammans är viktiga nav för omvärlden. Växer de, växer omvärlden och vi kan få ett starkare Skåne.