Om Skåne Nordost

Tillväxt i nordöstra Skåne

Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne där fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete. Varje kommun arbetar med dessa frågor också var för sig, men i många utvecklingsfrågor är vi starkare tillsammans, inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och nationellt.

I Skåne Nordost – med kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge – finns både stadsliv och landsbygd, industri och småföretagande, högskola och science park samt närhet till såväl hamnar som nationella och internationella flygplatser. Det är enkelt att resa hit från både Stockholm och Köpenhamn och med kommande höghastighetståg blir resan ännu kortare.

Verksamheten leds av en gemensam styrelse bestående av de sex kommunernas ledande politiker. Arbetet genomförs och finansieras dels genom en avgift per kommuninvånare och dels med insatser från respektive kommuns medarbetare. Som stöd utöver ordinarie resurser har Skåne Nordost tillsammans med Älmhult, Perstorp och Höör ett eget EU-kontor som årligen drar in mellan 35-50 miljoner kronor i projektpengar och som möjliggör många av våra utvecklingssatsningar.

Arbetet inom Skåne Nordost kännetecknas av vilja, framtidstro och ett utpräglat tillsammansperspektiv. Genom dialog och samverkan mellan kommunerna men lika mycket med näringsliv och andra utvecklingsaktörer som exempelvis Region Skåne gör vi gemensamt nordöstra Skåne till en ännu bättre plats för våra boende, företagare, studenter och besökare.

Här växer vi tillsammans!Fyra strategiska områden

Fokus för det gemensamma arbetet inom Skåne Nordost är tillväxt och att få fler i arbete, inte minst ungdomar. För att lyckas med detta arbetar vi med fyra strategiska områden som bidrar till att öka nordöstra Skånes attraktionskraft, innovationsförmåga och utbildningsnivå. Dessa fyra strategiska områden är Näringsliv, Arbetsmarknad och kompetensutveckling, Samhällsplanering och infrastruktur samt Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm.

Utöver dessa fyra områden har arbetet kring integration hög prioritet verksamhetsåret 2016. Nordöstra Skåne tar emot många flyktingar och samverkar i stor utsträckning även i denna fråga för att minimera utmaningarna och maximera möjligheterna för såväl individ som samhälle.

Även det gemensamma EU-kontoret och den verksamhet som sker vid Krinova Incubator & Science Park är viktiga redskap för att Skåne Nordost ska nå de uppsatta målen.

Grafisk profil Skåne Nordost