Tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

Kristianstad och Hässleholm är regionala kärnor som genom ökad samverkan kommer att utvecklas till en gemensam regional tillväxtmotor. Målet är att kommunerna i Skåne Nordost ska ha både en sysselsättnings- och en befolkningstillväxt som är högre än genomsnittet i Skåne.

Relationen mellan städerna och dess omland är ömsesidig och satsningar på bostadsbyggande, förbättrade pendlingsmöjligheter, positiv befolkningsutveckling och ökad sysselsättning gör inte bara städerna utan hela deras omland ännu mer attraktivt för boende, företag, studenter och besökare.

Det strategiska området har tio åtgärder inom vilka olika aktiviteter och projekt kommer att genomföras. De tio åtgärderna är:

  • Trafikstrategi för tillväxt
  • En fördjupad funktionell översikt för gemensam planering
  • Kristianstad och Hässleholm som innovationsarena för hälsa och omsorg
  • Ledarskap för ökad innovationskraft
  • Satsning på tillväxt i små och medelstora företag
  • Högskolan Kristianstad som verktyg för tillväxt i Kristianstad+Hässleholm
  • Stationen och stadens närmaste kvarter som motor och mötesplats för Kristianstad+Hässleholm
  • Kristianstad+Hässleholm som framtida, kreativ samlingsplats
  • Uppstart av logistikregionen Kristianstad+Hässleholm
  • Gemensam satsning för ökat bostadsbyggande

Läs mer i rapporten om Tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm